Chúng tôi sử dụng cookie để hiểu cách bạn sử dụng trang web của chúng tôi và để cải thiện trải nghiệm của bạn. Điều này bao gồm cá nhân hóa nội dung và quảng cáo. Bằng cách tiếp tục sử dụng trang web của chúng tôi, bạn chấp nhận việc chúng tôi sử dụng Cookies, Privacy Policy Term of use.
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 0:00
Loaded: 0%
Stream Type LIVE
Remaining Time 0:00
 
1x
114 views • April 21, 2022

長期疼痛好擾人!長期居家辦公、低頭,肩頸僵硬痠痛,5招告別肩頸痛!| 健康1+1 · 直播

健康1+1
健康1+1
差不多每個人都有「痛」的經歷,很多人被長期的疼痛所困擾。美國疼痛醫學科學院的統計,全世界有超過15億人患有慢性疼痛。最常見的痛症有哪幾種?長期居家工作使肩頸僵硬痠痛,有什麼辦法可以幫助患者擺脫這種困擾? 💎今日專家 Jonathan Liu 加拿大公立學院中醫教授 +中醫、針灸教學和臨床20餘年 -- ⭕️ 歡迎訂閱 + 按小鈴鐺 🔔 https://www.youtube.com/channel/UC8I3-FAdFC-S9NyT204lTIw?sub_confirmation=1 ⭕️ 支持我們👉 https://donorbox.org/health1plus1 ⭕️ 會員網站👉 https://health1plus1.com (提供數據來源、會員特別節目、文字直播版等) -- 收聽Podcast👉https://podcasts.apple.com/us/podcast/健康1-1/id1531011217 -- ‣‣ 臉書 ► https://www.facebook.com/health1plus1/ ‣‣ IG ► https://www.instagram.com/health1plus1/ ‣‣ Pinterest ► https://www.pinterest.com/health1plus1/ ‣‣ 推特 ► https://twitter.com/1_health1 ‣‣ SafeChat ► https://safechat.com/channel/2788856500089034720 ‣‣ 新唐人官網 ► ntdtv.com/health ‣‣ 大紀元官網 ► dajiyuan.com/health 💎本節目首飾贊助:神韻shop 網址:https://www.shenyunshop.com https://www.shenyun.com/utm_source=health1+1 聯繫我們:health@ntdtv.com -- time code: 00:00 常見的痛症 03:20 全身的痛症都可以緩解!? 06:30 擺脫肩頸僵硬 14:40 毛巾熱敷 16:20 案例一 17:20 頸椎病分型 21:25 中醫通過什麼方法治療痛症 -- 觀看更多: 直播精選 - https://bit.ly/3fI1GeG Jonathan Liu|直播精選 - https://bit.ly/3EDidei 痛症 - https://bit.ly/3Bs1QiW 健康生活 · 健康飲食 - https://bit.ly/3GyfdBY -- 長期疼痛好擾人!長期居家辦公、低頭,肩頸僵硬痠痛,5招告別肩頸痛!| 健康1+1 · 直播 #痛症 #肩頸痛 #頸椎病 -- © All Rights Reserved.
Show All
Comment 0