Chúng tôi sử dụng cookie để hiểu cách bạn sử dụng trang web của chúng tôi và để cải thiện trải nghiệm của bạn. Điều này bao gồm cá nhân hóa nội dung và quảng cáo. Bằng cách tiếp tục sử dụng trang web của chúng tôi, bạn chấp nhận việc chúng tôi sử dụng Cookies, Privacy Policy Term of use.
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 0:00
Loaded: 0%
Stream Type LIVE
Remaining Time 0:00
 
1x
280 views • June 18, 2017

【鋼琴版 Piano】我願意 I'm Willing (王菲 Faye Wong ) Jason Piano Cover

Piano
Piano
★贊助支持 Jason Paypal ► https://www.paypal.me/JasonPianoTW 來學習彈彈鋼琴吧 Discover the new way to learn piano ► https://go.flowkey.com/jasonpiano 加入會員 Jason Piano member https://goo.gl/JzDChh 聽更多Jason Piano流行鋼琴音樂 http://goo.gl/CJGIck Jason Piano第二頻道訂閱連結 https://goo.gl/jWTjwW FB ►http://goo.gl/nnGWzk IG ►https://goo.gl/m5zQu8 Weibo ►http://goo.gl/Bs0oZm
Show All
Comment 0