Chúng tôi sử dụng cookie để hiểu cách bạn sử dụng trang web của chúng tôi và để cải thiện trải nghiệm của bạn. Điều này bao gồm cá nhân hóa nội dung và quảng cáo. Bằng cách tiếp tục sử dụng trang web của chúng tôi, bạn chấp nhận việc chúng tôi sử dụng Cookies, Privacy Policy Term of use.
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 0:00
Loaded: 0%
Stream Type LIVE
Remaining Time 0:00
 
1x
413 views • January 1, 2022

金融時報預測:祖克伯2022辭Meta執行長|財經100秒

財經向前看
財經向前看
全球半導體產值2022年估破16.7兆 金融時報預測:祖克伯2022辭Meta執行長 特斯拉召回近50萬輛Model 3/S 台業者尚未公告 Omicron造成人力荒 美聯航提供機師3倍工資 訂閱 【 #財經向前看 】立即掌握全球產業動態、經濟脈動、科技潮流趨勢❗️💪 🎯Youtube 訂閱 https://bit.ly/2QEIgyi 🎯Youmaker 訂閱 https://pse.is/3e786z 🎯官網 https://www.ntdtv.com.tw
Show All
Comment 0