Chúng tôi sử dụng cookie để hiểu cách bạn sử dụng trang web của chúng tôi và để cải thiện trải nghiệm của bạn. Điều này bao gồm cá nhân hóa nội dung và quảng cáo. Bằng cách tiếp tục sử dụng trang web của chúng tôi, bạn chấp nhận việc chúng tôi sử dụng Cookies, Privacy Policy Term of use.
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 0:00
Loaded: 0%
Stream Type LIVE
Remaining Time 0:00
 
1x
3 views • February 1, 2023

鄭文傑 16:(中字) 痛惜英國年輕女碩士輕生悲劇,感同身受;黨媒炒作本末倒置,港人有家難歸因恐懼治國;珍惜身邊人,逆境自強堅持走下去。|2023.2.1|珍言真語 梁珍

珍言真語
珍言真語
【報料傳真】呼籲民間報料 報料電郵: todaywithsarahliang@gmail.com Twitter: @sarahliang2023 ‣‣加入梁珍會員網特別優惠價:https://is.gd/xlRyj1 🎯訂閱乾淨世界 👉 https://is.gd/OAnMU1 捐助我們:https://donorbox.org/zhenyanzhenyu #鄭文傑 ,英國港僑協會創辦人及主席;是英國前駐港領事館貿易和投資官員。2019年8月8日他前往深圳出差後失聯,後證實被押往深圳,他披露自己被酷刑折磨、大批港人被送中的經歷。 #女碩士輕生#逆境自強 👥Facebook:https://www.facebook.com/PreciousDialogueHK 📲Telegram頻道:https://t.me/PreciousDialogueshk ✉️Email:todaywithsarahliang@gmail.com 捐助我們:https://donorbox.org/zhenyanzhenyu All Rights Reserved.
Show All
Comment 0