Chúng tôi sử dụng cookie để hiểu cách bạn sử dụng trang web của chúng tôi và để cải thiện trải nghiệm của bạn. Điều này bao gồm cá nhân hóa nội dung và quảng cáo. Bằng cách tiếp tục sử dụng trang web của chúng tôi, bạn chấp nhận việc chúng tôi sử dụng Cookies, Privacy Policy Term of use.
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 0:00
Loaded: 0%
Stream Type LIVE
Remaining Time 0:00
 
1x
0 views • January 23, 2024

運動天地-場邊人語 两强再見-酋長破堅

健康生活
健康生活
2024年1月22日 (文字版權所有,轉載引用請先徵求作者同意。) 結果是屢戰屢敗。 屬於美國職業美式足球大聯盟(NFL)美國聯會西區小組的密蘇里州堪薩斯城酋長隊,於1月21日晚間6時30分開始,在7萬808名高點球場(Highmark Stadium)球迷捧場之下,還是以27比24在第四節逆轉取勝紐約州水牛城比爾隊。 比爾隊因此連續五個球季,每年在季後賽都提早止步。 2021年1月24日晚間在酋長隊的主場,比爾隊曾經在爭奪大聯盟美國聯會年度冠軍時,也是以24比38落敗於酋長隊。 比爾隊21日當天在賽前就被看好,全場有37分鐘3秒掌握球權,然而雙方在這場比賽第一節都得到3分,上半場酋長隊是以13比17落後,第四節以衝鋒達陣攻進7分才逆轉勝出。 比爾隊全場其實並沒有失誤,然而有5次判罰損失28碼,酋長隊則有1次失誤,僅有2次判罰損失15碼。 比爾隊和酋長隊爭鋒,自從1960年11月6日以來,歷年在例行賽和季後賽共交戰55次,比爾隊的戰績是29勝25敗1和,雙方最近一次對抗,是於2023年10月20日由比爾隊以20比17取勝。 現年27歲,身高6呎5时的紐約水牛城比爾隊當家四分衛艾倫(Joshua Patrick Allen),當晚全場沒有遭到過攔截,總共和19名隊友合作,傳球39次,其中26次成功,最長傳接距離15碼,累積傳接推進186碼,有1次傳接成功達陣,没有遭到擒殺損失。同時也和4名隊友合作共發動39次衝鋒,累積推進182碼;艾倫本人並且完成2次衝鋒達陣。 現年28歲,身高6呎2时的堪薩斯城酋長隊當家四分衛馬霍姆斯(Patrick Lavon Mahomes II)全場也沒有遭到過攔截,總共和8名隊友合作,傳球23次,其中17次成功,最長傳接距離32碼,累積傳接推進215碼,有2次傳接成功達陣,没有遭到擒殺損失碼數。同時也和3名隊友合作共發動24次衝鋒,累積推進146碼;並且完成1次衝鋒達陣。 馬霍姆斯在這場比賽,兩次和34歲的隊友凱爾西(Travis Michael Kelce)完成傳接達陣;他們至今在6個球季的季後比賽階段,已經順利完成16次傳接達陣,這是大聯盟僅見的卓越合作紀錄。 更多其他精彩話題內容:https://scalloped-capybara-acc.notion.site/Health-Today-718e21949e6245e9b2e4d0acc93ed0e4
Show All
Comment 0