Chúng tôi sử dụng cookie để hiểu cách bạn sử dụng trang web của chúng tôi và để cải thiện trải nghiệm của bạn. Điều này bao gồm cá nhân hóa nội dung và quảng cáo. Bằng cách tiếp tục sử dụng trang web của chúng tôi, bạn chấp nhận việc chúng tôi sử dụng Cookies, Privacy Policy Term of use.
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 0:00
Loaded: 0%
Stream Type LIVE
Remaining Time 0:00
 
1x
13 views • February 24, 2021

造.谣解放军!司马南举报潘石屹之子,一夜涨粉三十万;中国大搜.捕,左派再叫阵,方方回应:我对这个世界没有什么好说的;三十年启蒙失败了?胡舒立部下为何慨叹这般

大洋新闻
大洋新闻
欢迎大家收看大洋新闻,我是频道主持人、调查记者岳戈。 欢迎大家的评论、订阅、点赞和转发。若您行有余力,欢迎成为频道的会员。 https://www.youtube.com/channel/UCOoHWOGHUuR3Hw40XzKFsTQ/join 也欢迎以打赏方式支持我,来支持独立的新闻报道。 谢谢。 https://www.paypal.com/cgi-bin/webscr?cmd=_s-xclick&hosted_button_id=FJCQ75KM3BBMQ&source=url
Show All
Comment 0