Chúng tôi sử dụng cookie để hiểu cách bạn sử dụng trang web của chúng tôi và để cải thiện trải nghiệm của bạn. Điều này bao gồm cá nhân hóa nội dung và quảng cáo. Bằng cách tiếp tục sử dụng trang web của chúng tôi, bạn chấp nhận việc chúng tôi sử dụng Cookies, Privacy Policy Term of use.
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 0:00
Loaded: 0%
Stream Type LIVE
Remaining Time 0:00
 
1x
4 views • April 6, 2023

賽斯花園 人物專訪 專訪阿華 金門民宿

健康生活
健康生活
賽斯花園 Judy主持 關於太武山下民宿: 民宿所在乃金門地理中心,後面坐擁太武山,前為南海岸風水寶地,庭園寬廣極為療癒里民稱為【新厝內】,足見其新穎和晚出。建築之初始起造人,乃先曾祖輩,其方青年,即遠赴新加坡經商,因經營得法,乃自創「巨昌公司」,於1899己亥年僑匯回鄉興建。古厝富閩南美學,咸認乃島東南建築之翹楚! 更多其他精采話題內容請訪問: 網站連結:https://scalloped-capybara-acc.notion.site/Health-Today-718e21949e6245e9b2e4d0acc93ed0e4
Show All
Comment 0