Chúng tôi sử dụng cookie để hiểu cách bạn sử dụng trang web của chúng tôi và để cải thiện trải nghiệm của bạn. Điều này bao gồm cá nhân hóa nội dung và quảng cáo. Bằng cách tiếp tục sử dụng trang web của chúng tôi, bạn chấp nhận việc chúng tôi sử dụng Cookies, Privacy Policy Term of use.
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 0:00
Loaded: 0%
Stream Type LIVE
Remaining Time 0:00
 
1x
0 views • October 18, 2023

【買不到口罩】1月30日,連鎖店屈臣氏銷售口罩,但數量極少每間分店只有約20盒口罩,買不到口罩的市民一度包圍店舖,拍打店門_ #香港大紀元新唐人聯合新聞頻道

【買不到口罩】1月30日,連鎖店屈臣氏銷售口罩,但數量極少每間分店只有約20盒口罩,買不到口罩的市民一度包圍店舖,拍打店門_ #香港大紀元新唐人聯合新聞頻道
Comment 0