Chúng tôi sử dụng cookie để hiểu cách bạn sử dụng trang web của chúng tôi và để cải thiện trải nghiệm của bạn. Điều này bao gồm cá nhân hóa nội dung và quảng cáo. Bằng cách tiếp tục sử dụng trang web của chúng tôi, bạn chấp nhận việc chúng tôi sử dụng Cookies, Privacy Policy Term of use.
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 0:00
Loaded: 0%
Stream Type LIVE
Remaining Time 0:00
 
1x
43 views • April 15, 2021

【財商天下】(粵語配音)香港千萬富豪人數創新高,每12人中就有1個,疫情下,這些人的財富增長靠甚麼?造富行業變遷,香港是否會迎來富豪洗牌?

#香港富豪 #財富增值 #高瓴資本#香港大紀元 #大紀元新聞 訂閱【蔚然 財商天下】:https://www.youtube.com/channel/UC82AiO-ehTTIZ3PpnTkecvA/?sub_confirmation=1 【財商天下】(粵語配音)香港千萬富豪人數創新高,每12人中就有1個,疫情下,這些人的財富增長靠甚麼?造富行業變遷,香港是否會迎來富豪洗牌? #花旗銀行 最新報告顯示,香港 #千萬富豪 人數達到51.1萬人,創下新高,相當於每12個人中就有一個千萬富豪。但在 #移民走資 背景下,這個數量恐怕還是被低估了。疫情之下,這些 #千萬富豪 財富增加,原來主力是靠 #投資收益。然而,在千萬富豪增加的同時,香港每五人中就會有一位貧窮人口,這也說明,香港的 #貧富差距 正在加劇。但在#資本市場助力富豪財富增長的同時,#房地產業卻遇冷,隨著造富行業的變遷,靠互聯網起家的新一代富豪正在取代靠地產起家的傳統富豪,香港或迎來富豪洗牌。
Show All
Comment 0