Chúng tôi sử dụng cookie để hiểu cách bạn sử dụng trang web của chúng tôi và để cải thiện trải nghiệm của bạn. Điều này bao gồm cá nhân hóa nội dung và quảng cáo. Bằng cách tiếp tục sử dụng trang web của chúng tôi, bạn chấp nhận việc chúng tôi sử dụng Cookies, Privacy Policy Term of use.
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration -:-
Loaded: 0%
Remaining Time -:-
 
1x
50 views • March 19, 2022

【財商天下】(粵語配音)石油交易改用人民幣計價,中共和沙特打的甚麼算盤,對美元有何影響?中共1-2月經濟數據自相矛盾,真實情況到底如何?房地產業是否有起色?

‼️重要通知:1月1日起,香港大紀元官方YouTube頻道將遷往 https://www.youtube.com/channel/UCCEltrQ8RvIBpMfga_-cX3w?sub_confirmation=1 ,請立即訂閱。【噤聲時代,更需要真相】 一起守住心中最後的光:https://bit.ly/3t45Qni #沙特石油 #人民幣結算 #美元結算 #財商天下 訂閱【蔚然 財商天下】:https://www.youtube.com/channel/UC82AiO-ehTTIZ3PpnTkecvA/?sub_confirmation=1 【財商天下】(粵語配音)石油交易改用人民幣計價,中共和沙特打的甚麼算盤,對美元有何影響?中共1-2月經濟數據自相矛盾,真實情況到底如何?房地產業是否有起色? 在 #俄烏戰爭 加劇 #石油危機 之時,卻傳來一個重要消息,就是沙特阿拉伯正在考慮將出售給中國的石油,從 #美元計價 改為 #人民幣計價,這到底是怎麼回事呢?如果談判成功的話,又會對 #沙特 、#中國 、#美國 及其 #貨幣 產生怎樣的影響呢?另外幾天前,中共 #統計局 發布了中國1-2月的宏觀經濟數據,看上去 #中國經濟 正在快速復甦,不過相關數據可能又造假了。
Show All
Comment 0