Chúng tôi sử dụng cookie để hiểu cách bạn sử dụng trang web của chúng tôi và để cải thiện trải nghiệm của bạn. Điều này bao gồm cá nhân hóa nội dung và quảng cáo. Bằng cách tiếp tục sử dụng trang web của chúng tôi, bạn chấp nhận việc chúng tôi sử dụng Cookies, Privacy Policy Term of use.
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 0:00
Loaded: 0%
Stream Type LIVE
Remaining Time 0:00
 
1x
0 views • May 20, 2024

議員陳淑莊、陳志全參加愛丁堡集會,表示政治應酬原本是論功行賞,今港府任公職給落選建制派人士,沒有荒謬只有更荒謬,呼籲人民可以監督,大家一定要盯住。_ #香港大紀元新唐人聯合新聞頻道

議員陳淑莊、陳志全參加愛丁堡集會,表示政治應酬原本是論功行賞,今港府任公職給落選建制派人士,沒有荒謬只有更荒謬,呼籲人民可以監督,大家一定要盯住。_ #香港大紀元新唐人聯合新聞頻道
Comment 0