Chúng tôi sử dụng cookie để hiểu cách bạn sử dụng trang web của chúng tôi và để cải thiện trải nghiệm của bạn. Điều này bao gồm cá nhân hóa nội dung và quảng cáo. Bằng cách tiếp tục sử dụng trang web của chúng tôi, bạn chấp nhận việc chúng tôi sử dụng Cookies, Privacy Policy Term of use.
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 0:00
Loaded: 0%
Stream Type LIVE
Remaining Time 0:00
 
1x
53 views • April 18, 2021

覺醒時分(原曲:夢醒時分)

夜盡天明
夜盡天明
這是人心的覺醒與歸正 抹去邪惡獸印 擺脫中共魔影 蒼生歸正道 江山復清明 天滅中共 天佑中華 退黨自救 請盡快加入退黨大潮 加入到波瀾壯闊的歷史洪勢之中
Show All
Comment 0