Chúng tôi sử dụng cookie để hiểu cách bạn sử dụng trang web của chúng tôi và để cải thiện trải nghiệm của bạn. Điều này bao gồm cá nhân hóa nội dung và quảng cáo. Bằng cách tiếp tục sử dụng trang web của chúng tôi, bạn chấp nhận việc chúng tôi sử dụng Cookies, Privacy Policy Term of use.
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 0:00
Loaded: 0%
Stream Type LIVE
Remaining Time 0:00
 
1x
35 views • August 24, 2021

親歷823砲戰搶灘運補 91歲老者:彈如雨下|@新聞精選【新唐人亞太電視】三節新聞Live直播 |20210824

1958年震驚中外的八二三砲戰,金門在44天內落彈四十餘萬發,全島都涵蓋在共軍火砲的射程範圍內。由於金門腹地狹小、十萬大軍的軍民糧食、軍品皆無法自給自足,因此823戰役期間軍民冒險搶灘運補,幾乎成了決勝關鍵。跟著鏡頭走一趟金門,聽聽親歷搶灘運補的老者還原那驚險一瞬間。 #油管言論審查​​ #新唐人亞太台搬家中​​ 📍 Youmaker ➡ https://pse.is/NTDAPTV (按「Follow」) 📍 safechat ➡ http://bit.ly/35wXUjD (訂閱+按小鈴鐺) 📍 官網 ➡ https://www.ntdtv.com.tw/ (加入書籤) 📍 LBRY➡ http://bit.ly/3npw2UL 📍 MeWe➡ http://bit.ly/2KIor6G 📍 telegram➡ https://t.me/ntdaptv 📍 FB➡ http://bit.ly/2ITZwJp 📍 LINE社群➡ https://bit.ly/37PvMZp 🚩支持不受紅色資金左右的好媒體!敬邀加入新唐人之友 https://bit.ly/ntdtvfriends ====================================== 📍請將官網加入書籤(提供每日新聞和節目) | https://www.ntdtv.com.tw/
Show All
Comment 0