Chúng tôi sử dụng cookie để hiểu cách bạn sử dụng trang web của chúng tôi và để cải thiện trải nghiệm của bạn. Điều này bao gồm cá nhân hóa nội dung và quảng cáo. Bằng cách tiếp tục sử dụng trang web của chúng tôi, bạn chấp nhận việc chúng tôi sử dụng Cookies, Privacy Policy Term of use.
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 0:00
Loaded: 0%
Stream Type LIVE
Remaining Time 0:00
 
1x
137 views • February 6, 2022

西濱300公里初體驗,第一次就遇到逼車。

這支影片紀錄我第一次騎西濱全線的體驗 也是夏末花東系列的終章 騎在夜晚的西濱上,就像在遙遠的宇宙邊界航行 巡航的過程中,也沾滿了太空星塵
Show All
Comment 0