Chúng tôi sử dụng cookie để hiểu cách bạn sử dụng trang web của chúng tôi và để cải thiện trải nghiệm của bạn. Điều này bao gồm cá nhân hóa nội dung và quảng cáo. Bằng cách tiếp tục sử dụng trang web của chúng tôi, bạn chấp nhận việc chúng tôi sử dụng Cookies, Privacy Policy Term of use.
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 0:00
Loaded: 0%
Stream Type LIVE
Remaining Time 0:00
 
1x
1 views • September 19, 2022

藝術家Ricker Choi:(中字)從無力到重燃希望,移加30年第一次有香港人身分認同,藝術創作獻給港人;遇小粉紅開豪車滋擾一天就不見?嘆命運似蕭邦,寫信不忘再囚港人|2022年|珍言真語 梁珍

珍言真語
珍言真語
加入新會員網 支持我們👉 https://landofhope.tv/%E6%A2%81%E7%8F%8D?f=liang-zhen&c=lz 捐助我們:https://donorbox.org/zhenyanzhenyu Ricker Choi:移居加拿大30年,為香港人創作多福美術作品和音樂作品。 訪談要點: 一、移加30年第一次香港人身分認同,藝術創作獻給港人 二、嘆命運似蕭邦,寫信不忘再囚港人 三、遇小粉紅開豪車滋擾一天就不見?19年令香港似有希望 訪問日期:2022年9月13日 記者:梁珍 攝影:Tony 製作人:LN ----- 🎯訂閱乾淨世界 👉 https://www.ganjingworld.com/zh-CN/channel/uV5XZNSpYTuK1 🎯訂閱Youmaker 👉 https://www.youmaker.com/c/PreciousDialogues 🎯訂閱YouTube 👉 http://bit.ly/2v84PjW​ (記得按小鈴鐺 🔔及要選全部) 👥Facebook:https://www.facebook.com/PreciousDialogueHK 📲Telegram頻道:https://t.me/PreciousDialogueshk ✉️Email:todaywithsarahliang@gmail.com 捐助我們:https://donorbox.org/zhenyanzhenyu All Rights Reserved. 聲明:嘉賓訪問均屬個人意見,並不代表本台立場。
Show All
Comment 0