Chúng tôi sử dụng cookie để hiểu cách bạn sử dụng trang web của chúng tôi và để cải thiện trải nghiệm của bạn. Điều này bao gồm cá nhân hóa nội dung và quảng cáo. Bằng cách tiếp tục sử dụng trang web của chúng tôi, bạn chấp nhận việc chúng tôi sử dụng Cookies, Privacy Policy Term of use.
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 0:00
Loaded: 0%
Stream Type LIVE
Remaining Time 0:00
 
1x
31 views • February 6, 2022

芬蘭赫爾辛基大量司機罷駛示威,抗議燃料價格過高、反對疫情限制措施以及要求總理Sanna Marin下台,最後爆發警民衝突,最少55人被拘捕

啤梨頻道 BarryMa TV
Comment 0