Chúng tôi sử dụng cookie để hiểu cách bạn sử dụng trang web của chúng tôi và để cải thiện trải nghiệm của bạn. Điều này bao gồm cá nhân hóa nội dung và quảng cáo. Bằng cách tiếp tục sử dụng trang web của chúng tôi, bạn chấp nhận việc chúng tôi sử dụng Cookies, Privacy Policy Term of use.
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 0:00
Loaded: 0%
Stream Type LIVE
Remaining Time 0:00
 
1x
12 views • August 25, 2022

🔥習近平3愛將可能入常 他越界插手經濟、外貿、就業領域;痛批習近平 反習派推出七千字長文;心痛!江西貴溪封城 患者隔離睡木板 孕婦臨產沒醫院收 發燒「在家中自生自滅」【阿波羅網AS】

00:00 摘要 00:59大打筆戰!反習派七千字長文 痛批習近平【阿波羅網報道】 03:40 習近平3愛 將可能入常 他越界插手經濟、外貿、就業領域【阿波羅網報道】 06:00 悲慘! 江西貴溪封城 患者隔離睡木板 孕婦臨產沒醫院收 發燒「在家中自生自滅」 訂閱副频道:https://www.youtube.com/channel/UCUvyZm6pukKtQ6ozfMZhM-Q 訂閱主频道連結: https://www.youtube.com/user/aboluowang 贊助阿波羅網(台湾之外):https://donorbox.org/aboluowang 贊助阿波羅網(台湾):https://p.ecpay.com.tw/11B19D7 加入會員連結 : https://www.youtube.com/user/aboluowang/join 阿波羅網爆料信箱:aboluobl@gmail.com 您可以在右下角按訂閱並打開小鈴鐺🔔,就能收到最新最快的節目訊息! #習近平 #胡春華 #李強 #陳敏爾 #丁薛祥 #江西貴溪 #阿波羅 #阿波羅網 本文網址: http..... 歡迎大家加入阿波羅網電報頻道:https://t.me/aboluowang Twitter推特:https://twitter.com/aboluowang Facebook臉書:https://www.facebook.com/aboluowang/
Show All
Comment 0