Chúng tôi sử dụng cookie để hiểu cách bạn sử dụng trang web của chúng tôi và để cải thiện trải nghiệm của bạn. Điều này bao gồm cá nhân hóa nội dung và quảng cáo. Bằng cách tiếp tục sử dụng trang web của chúng tôi, bạn chấp nhận việc chúng tôi sử dụng Cookies, Privacy Policy Term of use.
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 0:00
Loaded: 0%
Stream Type LIVE
Remaining Time 0:00
 
1x
30 views • August 30, 2022

習近平試水「自主限關」?胡錫進洗地!中國歷史研究院突然為「閉關鎖國」翻案……

德傳媒
德傳媒
敬請加入 #乾淨世界德傳媒 頻道 https://www.ganjingworld.com/zh-TW/channel/uEq92lQCBRjOM 感謝加入 #德傳媒 會員支持Gary繼續講真話👇 https://www.patreon.com/moralmedia 如果您覺得Gary的節目還不錯可以請Gary喝杯咖啡☕️ https://buy.stripe.com/4gw8zmcNweTwfao5kk 敬請加入Telegram「德傳媒官方頻道」 https://t.me/moralmedia 請加入@GaryTalk的新頻道 https://www.youtube.com/channel/UCLUw0mW77D8ZL3PcTRczlZA 在您的朋友註冊並且獲得總共1000.00 USD的支付後,您們都將賺得一筆25.00 USD的獎勵。 http://share.payoneer.com/nav/Ra-az99dT-9pUAUil8fyBpFXAlpDhEuqnjezGBP341iOFo0KF1slHOkZ7gwn5RQ9gdSftu2555u1b38gRCascQ2 ———————————————————————————— 如果您不方便觀看視頻請到Firstory收聽節目 https://open.firstory.me/user/ckq9fc82n6k510865h4vc2r60/platforms 敬請加入我的Youmaker頻道 https://www.youmaker.com/channel/2b5dd1eb-592b-4d2d-9329-7f6d6197741c 敬請加入德傳媒safechat頻道 https://safechat.com/channel/2787195178650897971 請加入德傳媒LBRY/odysee頻道 https://lbry.tv/$/invite/@德傳媒:d RUMBLE德傳媒 https://rumble.com/c/Moralmedia 敬請請關注我Twitter最新動態 https://twitter.com/SHENCHUANWH 敬請關注我的 Instagram最新動態 https://www.instagram.com/exclusive_reviews_news_only/ 德傳媒的爆料郵箱 Email——shenchuan@scwhsg.com 成為這個頻道的會員並獲得獎勵: https://www.youtube.com/channel/UCQG31eMhfz7FNuI41i3j1Zw/join #德傳媒Gary #garytalk #闭关锁国 #自主限关 #閉關鎖國 #自主限關 #胡锡进 習近平試水「自主限關」?胡錫進洗地!中國歷史研究院突然為「閉關鎖國」翻案……
Show All
Comment 0