Chúng tôi sử dụng cookie để hiểu cách bạn sử dụng trang web của chúng tôi và để cải thiện trải nghiệm của bạn. Điều này bao gồm cá nhân hóa nội dung và quảng cáo. Bằng cách tiếp tục sử dụng trang web của chúng tôi, bạn chấp nhận việc chúng tôi sử dụng Cookies, Privacy Policy Term of use.
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 0:00
Loaded: 0%
Stream Type LIVE
Remaining Time 0:00
 
1x
1,886 views • March 29, 2022

🔥習近平掌權9年最大失策;上海一夜亂了,市民痛批當局「瘋了」解謎!俄64公里裝甲車隊癱數天,烏30人IT戰士建功;俄情報專家曝普京最大問題;美民主黨勝選關鍵票正流失 FT |阿波羅網

00:00 摘要 01:11 上海一夜亂了 百姓深夜集體瘋狂搶菜 市民痛批當局「瘋了」 02:49 挺普京侵烏 專家:習近平掌權9年多來最大失策 04:33 解謎!俄軍64公里裝甲車隊癱瘓數天 烏克蘭30人IT戰士建功 07:10 《富比士》:幹掉愈多俄軍將領 烏克蘭愈危險? 08:40 德:G7能源部長一致拒絕普京用盧布支付天然氣的要求 09:27 俄情報專家曝普京心理畫像和最大問題 12:16 2020勝選關鍵票正在流失 左翼NBC民調:拜登支持率降至新低 14:33 結束語 訂閱副频道:https://www.youtube.com/channel/UCUvyZm6pukKtQ6ozfMZhM-Q 訂閱主频道連結: https://www.youtube.com/user/aboluowang 贊助阿波羅網(台湾之外):https://donorbox.org/aboluowang 贊助阿波羅網(台湾):https://p.ecpay.com.tw/11B19D7 加入會員連結 : https://www.youtube.com/user/aboluowang/join 阿波羅網爆料信箱:aboluobl@gmail.com 您可以在右下角按訂閱並打開小鈴鐺🔔,就能收到最新最快的節目訊息! #習近平 #上海 #普京 #俄軍 #烏克蘭 #拜登 #民主黨 #RU #UK #中國 #軍事 #經濟 #大陸 #中國新聞 #阿波羅 #阿波羅網 本文網址: http..... 歡迎大家加入阿波羅網電報頻道:https://t.me/aboluowang Twitter推特:https://twitter.com/aboluowang Facebook臉書:https://www.facebook.com/aboluowang/
Show All
Comment 0