Chúng tôi sử dụng cookie để hiểu cách bạn sử dụng trang web của chúng tôi và để cải thiện trải nghiệm của bạn. Điều này bao gồm cá nhân hóa nội dung và quảng cáo. Bằng cách tiếp tục sử dụng trang web của chúng tôi, bạn chấp nhận việc chúng tôi sử dụng Cookies, Privacy Policy Term of use.
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 0:00
Loaded: 0%
Stream Type LIVE
Remaining Time 0:00
 
1x
77 views • May 24, 2022

🔥 習近平出事來自這?驚人內幕;孫春蘭令下北京人遭跨省大轉運,網怒轟人民日報;俄海軍噩耗,烏獲殺手鐧;麥子熟,中共不准農民收;上海小區自行解封成功 傳多小區跟進;屠呦呦再落選中共院士|【阿波羅網SS】

00:00 摘要 01:10 孫春蘭令下北京人遭跨省大轉運 網友怒轟《人民日報》 03:51 俄海軍再迎噩耗 烏克蘭將獲殺手鐧 05:58 上海封城 首席高官經濟學家月刷卡11.4元 驚動銀行 08:22 上海匯賢居「自行解封」成功 傳多小區跟進 09:22 習近平傳聞源頭在這?網紅驚人分析 12:58 90歲屠呦呦再次落選中國院士評選,引巨大爭議 訂閱副频道:https://www.youtube.com/channel/UCUvy... 訂閱主频道連結: https://www.youtube.com/user/aboluowang 贊助阿波羅網(台湾之外):https://donorbox.org/aboluowang 贊助阿波羅網(台湾):https://p.ecpay.com.tw/11B19D7 加入會員連結 : https://www.youtube.com/user/aboluowa... 阿波羅網爆料信箱:aboluobl@gmail.com 您可以在右下角按訂閱並打開小鈴鐺🔔,就能收到最新最快的節目訊息! #習近平 #北京人 #孫春蘭 #屠呦呦 #上海 #自行解封 #糧食危機 #烏克蘭 #俄軍 #阿波羅 #阿波羅網 訂閱副频道:https://www.youtube.com/channel/UCUvyZm6pukKtQ6ozfMZhM-Q 訂閱主频道連結: https://www.youtube.com/user/aboluowang 贊助阿波羅網(台湾之外):https://donorbox.org/aboluowang 贊助阿波羅網(台湾):https://p.ecpay.com.tw/11B19D7 加入會員連結 : https://www.youtube.com/user/aboluowang/join 阿波羅網爆料信箱:aboluobl@gmail.com 您可以在右下角按訂閱並打開小鈴鐺🔔,就能收到最新最快的節目訊息! #阿波羅 #阿波羅網 本文網址: http..... 歡迎大家加入阿波羅網電報頻道:https://t.me/aboluowang Twitter推特:https://twitter.com/aboluowang Facebook臉書:https://www.facebook.com/aboluowang/
Show All
Comment 0