Chúng tôi sử dụng cookie để hiểu cách bạn sử dụng trang web của chúng tôi và để cải thiện trải nghiệm của bạn. Điều này bao gồm cá nhân hóa nội dung và quảng cáo. Bằng cách tiếp tục sử dụng trang web của chúng tôi, bạn chấp nhận việc chúng tôi sử dụng Cookies, Privacy Policy Term of use.
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration -:-
Loaded: 0%
Remaining Time -:-
 
1x
145 views • November 25, 2021

美國汽油價格飆至歷史新高,拜登要求產油國增產,卻忘記美國也是「產油國」。高通脹侵蝕普通人利益,政策旗號卻是「社會主義」。【石山角度】(有冇搞錯國語)| 2021.11.26

石山角度
石山角度
00:00​​​​​​ 加州油價創紀錄 04:57 都可能使原油儲備枯竭 09:41 被打壓的石油業 美國汽油價格飆至歷史新高,拜登要求產油國增產,卻忘記美國也是「產油國」。高通脹侵蝕普通人利益,政策旗號卻是「社會主義」。【石山角度】(有冇搞錯國語)| 2021.11.26 歡迎朋友們留下您的Email📧 https://newsletter.youmaker.com/?channel=shishan 【石山角度】有任何視頻更新消息,都將在第一時間提供給您! 高油價對美國經濟影響非常嚴重,主要是對通脹起到火上加油的作用。拜登總統和習近平前段時間視頻見面,據說其中一個目標就是呼籲中國和美國一起對抗油價上升。過去幾個月,美國政府遊說石油輸出國組織(OPEC)組織增產,目的是壓低石油價格。結果OPEC和俄羅斯一道,對美國的這項要求基本是置之不理。 立刻訂閱【石山角度】🔔 https://www.youtube.com/channel/UC_x4TYTL7Ibhs0JPuHVQY1A?sub_confirmation=1 #石山角度 #石油儲備 #美國油價 發佈日期:2021年11月25日 主播:石山 編輯:Qiana 編輯督導:Ingrid 攝錄:Jack
Show All
Comment 0