Chúng tôi sử dụng cookie để hiểu cách bạn sử dụng trang web của chúng tôi và để cải thiện trải nghiệm của bạn. Điều này bao gồm cá nhân hóa nội dung và quảng cáo. Bằng cách tiếp tục sử dụng trang web của chúng tôi, bạn chấp nhận việc chúng tôi sử dụng Cookies, Privacy Policy Term of use.
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 0:00
Loaded: 0%
Stream Type LIVE
Remaining Time 0:00
 
1x
38 views • May 5, 2021

美國掃地機器人大廠iRobot5月4日毅然與合作多年的香港建溢集團(Kin Yat Holdings Ltd.)分道揚鑣。

美中貿易戰引起的外資撤退潮仍在繼續。美國掃地機器人大廠iRobot週二(5月4日)毅然與合作多年的香港建溢集團(Kin Yat Holdings Ltd.)分道揚鑣,建溢股價隨後在港交所大跌,收盤下跌16.8%,至94港仙(0.94港元)。
Comment 0