ما از کوکی ها برای درک نحوه استفاده از سایت ما و بهبود تجربه شما استفاده می کنیم. این شامل شخصی سازی محتوا و تبلیغات است. با ادامه استفاده از سایت ما ، شرایط استفاده از سایت ما را می پذیرید Cookies, Privacy Policy Term of use.
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 0:00
Loaded: 0%
Stream Type LIVE
Remaining Time 0:00
 
1x
28 views • May 30, 2021

美國國土安全部部長亞歷杭德羅‧馬約卡斯(Alejandro Mayorkas)5月28日透露說,國土安全部正在密切關注國際旅行所需要的疫苗護照的問題

美國國土安全部部長亞歷杭德羅‧馬約卡斯(Alejandro Mayorkas)5月28日透露說,國土安全部正在密切關注國際旅行所需要的疫苗護照的問題
Comment 0