Chúng tôi sử dụng cookie để hiểu cách bạn sử dụng trang web của chúng tôi và để cải thiện trải nghiệm của bạn. Điều này bao gồm cá nhân hóa nội dung và quảng cáo. Bằng cách tiếp tục sử dụng trang web của chúng tôi, bạn chấp nhận việc chúng tôi sử dụng Cookies, Privacy Policy Term of use.
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 0:00
Loaded: 0%
Stream Type LIVE
Remaining Time 0:00
 
1x
13 views • August 19, 2022

美台啟動「21世紀貿易倡議」談判 削弱中共籌碼;反川共和黨議員被曝光與民主黨關係匪淺 主播:婉兒【希望之聲粵語頻道-粵覽新聞】

希望之聲粵語頻道
#美國 #台灣 #中共 紐郵曝:切尼丈夫公司與亨特關係匪淺 美台21世紀貿易正式啟動 北京幹擾 美不會手軟 五家國企將從美國退市 美中脫鉤大戲開演? 彭斯表示:願在調查中出面作證 真幸運!美國男子吃蛤蜊咬到紫色珍珠 值數千美元 捐助我們 💟 https://donorbox.org/soh-tv-2 訂閱電子報 📬 https://landofhope.tv/%E7%9F%B3%E9%A0%AD-email
Show All
Comment 0