Chúng tôi sử dụng cookie để hiểu cách bạn sử dụng trang web của chúng tôi và để cải thiện trải nghiệm của bạn. Điều này bao gồm cá nhân hóa nội dung và quảng cáo. Bằng cách tiếp tục sử dụng trang web của chúng tôi, bạn chấp nhận việc chúng tôi sử dụng Cookies, Privacy Policy Term of use.
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 0:00
Loaded: 0%
Stream Type LIVE
Remaining Time 0:00
 
1x
2 views • October 11, 2022

羅家聰(33):(中字) 不准錢走!港學大陸資金限制,企業家思考「轉移陣地」;內房成交量跌六成,中國樓市會重蹈日本覆轍?全球哪裡還值得投資?新加坡著數否?|2022年10月11日|珍言真語 梁珍

珍言真語
珍言真語
如果您對扁康醫學和扁康丸感興趣的話,不妨查詢他們的網站或撥打熱線: 網站:www.pyunkang.us,點擊首頁的右下角「專家諮詢」註冊,或撥打: 香港熱線: 852-3892-8241 北美熱線: 1-800-210-5501 WhatsApp: +18002105501 🎯訂閱乾淨世界 👉 https://www.ganjingworld.com/zh-CN/channel/uV5XZNSpYTuK1 加入新會員網 支持我們👉 https://landofhope.tv/%E6%A2%81%E7%8F%8D?f=liang-zhen&c=lz 捐助我們:https://donorbox.org/zhenyanzhenyu #羅家聰,香港經濟學家、財經專欄作家,曾於交通銀行任首席經濟及策略師一職。羅家聰曾在恒生指數28000點時,估計恆指有機會跌至15000點水平,因此被封為「香港 #末日博士」。 訪談要點: 00:00 一、內房依舊貴成交量跌六成,中國樓市會重蹈日本覆轍? 09:04 二、大陸自身難保怎救香港, 南北向通也只為撈錢 11:12 三、不准錢走!港學大陸資金限制,企業家思考轉移陣地 17:25 四、全球哪裡還值得投資?新加坡著數否? 訪問日期:2022年10月11日 記者:梁珍 攝影:Tony 製作人:LN 👥Facebook:https://www.facebook.com/PreciousDialogueHK 📲Telegram頻道:https://t.me/PreciousDialogueshk ✉️Email:todaywithsarahliang@gmail.com 捐助我們:https://donorbox.org/zhenyanzhenyu All Rights Reserved. 聲明:嘉賓訪問均屬個人意見,並不代表本台立場。
Show All
Comment 0