Chúng tôi sử dụng cookie để hiểu cách bạn sử dụng trang web của chúng tôi và để cải thiện trải nghiệm của bạn. Điều này bao gồm cá nhân hóa nội dung và quảng cáo. Bằng cách tiếp tục sử dụng trang web của chúng tôi, bạn chấp nhận việc chúng tôi sử dụng Cookies, Privacy Policy Term of use.
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 0:00
Loaded: 0%
Stream Type LIVE
Remaining Time 0:00
 
1x
44 views • May 7, 2021

【編譯】突發:亞利桑那州審計,執法官拒交選舉電子設備;全傻眼!特斯拉女車主起訴了,網友直呼醉了;《戰狼2》出品方「涼了」 霉運不斷;世界疫苗接種比例最高國病例激增再封鎖 |阿波羅網 LV

00:00摘要 01:46【編譯】 《戰狼2》出品方「涼了」 霉運不斷 累計蒸發超200億元 05:09【編譯】 全傻眼!特斯拉女車主起訴了 竟然是起訴的這個…網友直呼:醉了 07:37【編譯】 世界上疫苗接種比例最高的國家 中共病毒病例激增 再度封鎖 08:49【編譯】 突發:亞利桑那審計/執法官員拒交選舉電子設備 稱"重大安全風險"不解釋 10:13【編譯】 未公開視頻:黑命貴創始人稱自己的書就像毛澤東的紅寶書 12:12【編譯】 明州民主黨總檢察長:國際法院應該對美國的種族主義進行調查 13:35【編譯】 "F中國人! 我恨你!" 警方要求公眾幫助 辨認毆打亞裔店主的黑男 14:21【編譯】 拍頭趕亞裔女下車 紐約黑人女涉仇恨罪遭通緝 訂閱副频道:https://www.youtube.com/channel/UCUvyZm6pukKtQ6ozfMZhM-Q 訂閱主频道連結: https://www.youtube.com/user/aboluowang 贊助阿波羅網(台湾之外):https://donorbox.org/aboluowang 贊助阿波羅網(台湾):https://p.ecpay.com.tw/11B19D7 加入會員連結 : https://www.youtube.com/user/aboluowang/join 阿波羅網爆料信箱:aboluobl@gmail.com 您可以在右下角按訂閱並打開小鈴鐺🔔,就能收到最新最快的節目訊息! #拜登 #特斯拉 #亞利桑那 #戰狼2 #疫苗 #黑命貴 #民主黨 #華裔 #亞裔 #種族主義 #馬克思主義 #明州 #StayHome #follownews #大家一起 #宅在家 #追新闻#阿波罗 本文網址: https://tw.aboluowang.com/2021/0507/1590022.html https://tw.aboluowang.com/2021/0507/1590069.html https://tw.aboluowang.com/2021/0507/1589907.html https://tw.aboluowang.com/2021/0507/1590093.html https://tw.aboluowang.com/2021/0507/1590106.html https://tw.aboluowang.com/2021/0507/1590107.html https://tw.aboluowang.com/2021/0507/1590152.html https://tw.aboluowang.com/2021/0506/1589688.html 歡迎大家加入阿波羅網電報頻道:https://t.me/aboluowang Twitter推特:https://twitter.com/aboluowang Facebook臉書:https://www.facebook.com/aboluowang/
Show All
Comment 0