Chúng tôi sử dụng cookie để hiểu cách bạn sử dụng trang web của chúng tôi và để cải thiện trải nghiệm của bạn. Điều này bao gồm cá nhân hóa nội dung và quảng cáo. Bằng cách tiếp tục sử dụng trang web của chúng tôi, bạn chấp nhận việc chúng tôi sử dụng Cookies, Privacy Policy Term of use.
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 0:00
Loaded: 0%
Stream Type LIVE
Remaining Time 0:00
 
1x
267 views • June 4, 2022

紐約紀念六四33週年 民眾中領館前抗議| #新唐人新聞

新唐人新聞
新唐人新聞
今年,是天安門「六四事件」33週年,週五下午,民主運動團體到紐約中領館外抗議,紀念六四。來看記者在現場的報導。記者:「在六四到來之際,多個國家都舉辦了紀念六四的相關活動,在紐約,有團體到中共總領館前抗議。」 集會人士:「打倒共產黨!自由屬於人民!」 來自中國民主黨的數十名成員,舉著「結束一黨專制」、「勿忘六四、推翻暴政」等中英文標語,面對中領館高喊口號,紀念「六四」33週年,抗議中共暴政。 中國民主黨全國委員會主席 王軍濤:「我們在這裡還要抗議暴政,繼承那些六四未完成遺願的大學生們,向他們學習。中國人民和世界其他人民一樣,我們也希望有一個民主、自由的一個制度。」 中國民主黨全國委員會執行長 陳闖創:「在任何國家,不只是學生,學生也好,民眾也好,上街表達他們的不滿和抗議是完全是一個正當的行為。這(六四)是一個和平的集會、遊行、抗議,那麼政府對它的回應,怎麼可以用國防軍、用機槍、用坦克、用子彈來鎮壓,來屠殺那麼多人。」 活動主辦方譴責中共,在「六四事件」上對外造謠抹黑學生,並在其後繼續血腥鎮壓法輪功信仰團體、民主運動團體以及少數族裔等,呼籲海內外華人要認清中共的邪惡本質。 中國民主黨全國委員會執行長 陳闖創:「真理和正義早晚是要實現的,這些親共的這些人,無非是認為還能靠中共、還能靠親共、投共,拿到共產黨施捨給你們的一些残羹冷炙而已。但是這個集團,他們內部的這樣一個殘酷、血腥的鎮壓,我們在最近的清零、封城其實已經看到,他們的經濟不會永遠這麼維持下去的。」 中領館的集會活動結束後,中國民主黨的成員還在紐約地標景點進行快閃車遊,並在傍晚回到中領館進行燭光夜悼,紀念六四事件中的死難者。 新唐人記者 柯婷婷 尚敬 紐約報導
Show All
Comment 0