Chúng tôi sử dụng cookie để hiểu cách bạn sử dụng trang web của chúng tôi và để cải thiện trải nghiệm của bạn. Điều này bao gồm cá nhân hóa nội dung và quảng cáo. Bằng cách tiếp tục sử dụng trang web của chúng tôi, bạn chấp nhận việc chúng tôi sử dụng Cookies, Privacy Policy Term of use.
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 0:00
Loaded: 0%
Stream Type LIVE
Remaining Time 0:00
 
1x
30 views • April 30, 2021

【禁聞】4月29日退黨精選

中國禁聞
#退党精选 #退出共產黨 #退出共青團 大陸民眾表示,小時候被迫加入中共組織,現在了解真相,決心退出。 來源:https://www.ntdtv.com/b5/2021/04/29/a103107023.html 新唐人電視台 (NTDTV) 【中國禁聞】視頻:https://www.youtube.com/playlist?list=PLRhzJfiHV9fVi9ZE6_6jbCpfSPMsv-af0 【微視頻】:https://www.youtube.com/playlist?list=PLRhzJfiHV9fWAi7Wn3SQlzjZTyVpX3IRG - ⭕️歡迎訂閱「中國禁聞」Youmaker的新家: https://www.youmaker.com/c/jinwen 🔔歡迎訂閱「中國禁聞」+ 按小鈴鐺 :http://bit.ly/38Xs27I 👏订阅「微视频」频道:https://bit.ly/3jLx38F - 支持我們: https://donate.epochtimes.com/ - 臉書: https://www.facebook.com/zhongguojinwen 推特: https://twitter.com/zhongguojinwen - 購買大紀元紀念品: https://teespring.com/stores/the-epoch-times 防疫產品推薦: https://www.youlucky.com/survival-goods
Show All
Comment 0