Chúng tôi sử dụng cookie để hiểu cách bạn sử dụng trang web của chúng tôi và để cải thiện trải nghiệm của bạn. Điều này bao gồm cá nhân hóa nội dung và quảng cáo. Bằng cách tiếp tục sử dụng trang web của chúng tôi, bạn chấp nhận việc chúng tôi sử dụng Cookies, Privacy Policy Term of use.
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 0:00
Loaded: 0%
Stream Type LIVE
Remaining Time 0:00
 
1x
299 views • December 7, 2021

真要倒了?中共約談恆大並派工作組|#新唐人新聞

新唐人新聞
新唐人新聞
中國恆大集團12月3日公告表示,未能償還一筆2.6億美元的債務。廣東省政府立即約談了集團創辦人「許家印」,並宣布派駐工作組進駐恆大。 12月3日晚間,中國恆大集團發公告稱,未能履行一項金額為2.6億美元擔保義務。恆大明確表示,「鑒於目前的流動性情況,本集團不確定是否擁有重組資金繼續履行財務責任。」 廣東省政府網站當晚發布通告稱,省政府當晚立即約談中國恆大集團實控人許家印。應恆大地產集團有限公司請求,廣東省政府同意向恆大地產集團有限公司派出工作組。 分析指出,廣東省政府和恆大的公告,或意味著恆大集團將開始大規模債務違約,而中共當局很有可能會效仿對海航集團破產案的處理,對恆大集團進行拆分,以避免其瞬間崩解,對社會穩定和房地產市場帶來重大風險。 新唐人記者 喬安 綜合報導
Show All
Comment 0