ما از کوکی ها برای درک نحوه استفاده از سایت ما و بهبود تجربه شما استفاده می کنیم. این شامل شخصی سازی محتوا و تبلیغات است. با ادامه استفاده از سایت ما ، شرایط استفاده از سایت ما را می پذیرید Cookies, Privacy Policy Term of use.
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 0:00
Loaded: 0%
Stream Type LIVE
Remaining Time 0:00
 
1x
23 views • October 25, 2020

【 直播回放 10/25 】川普總統在新罕布什爾州發表「讓美國再次偉大」演講(中文同聲翻譯)|| 新唐人電視台

新唐人電視台
#川普總統#讓美國再次偉大#演講#新唐人直播#新唐人 新唐人大紀元聯合爆料平台: +1 (201) 614-3989;talkdjy@gmail.com 🙏訂閱 + 按小鈴鐺 🔔 訂閱 #新唐人 讓全世界看到真實新聞:http://985.so/hGAQ 支持新唐人: https://donation.ntdtv.com 支持大紀元: https://donate.epochtimes.com/ 關注我們: 新唐人Twitter: https://twitter.com/NTDChinese 新唐人Facebook: https://www.facebook.com/NTDChinese/ 新唐人YouTube頻道: 新唐人電視台: https://www.youtube.com/user/NTDCHINESE/ 熱點互動: https://www.youtube.com/user/NTDChinaNewsChannel 老外看中國: https://www.youtube.com/user/Laowaikanzhongguo 新聞第一現場: https://www.youtube.com/user/ntdtvchinese3 大陸新聞解毒: https://www.youtube.com/channel/UC3C919BI3dyDCgQHQVXY6Vg 購買大紀元紀念品: https://teespring.com/stores/the-epoch-times 防疫產品推薦: https://www.youlucky.com/survival-goodsview_as=subscriber © All Rights Reserved.
Show All
Comment 0