Chúng tôi sử dụng cookie để hiểu cách bạn sử dụng trang web của chúng tôi và để cải thiện trải nghiệm của bạn. Điều này bao gồm cá nhân hóa nội dung và quảng cáo. Bằng cách tiếp tục sử dụng trang web của chúng tôi, bạn chấp nhận việc chúng tôi sử dụng Cookies, Privacy Policy Term of use.
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 0:00
Loaded: 0%
Stream Type LIVE
Remaining Time 0:00
 
1x
26 views • February 20, 2021

【直播回放】臉書「滅國式」封鎖 澳洲憤而反擊;連日醜聞 民主黨政治明星或殞落;兩專家同日稱 病毒或源自中國實驗室。 | (2月19)#新聞大家談

新聞大家談
新聞大家談
#林瀾 #秦鵬 #林曉旭 最新資訊,及時解讀,歡迎收看新聞大家談。每週一到週五,美東時間早上10點,中港台晚上11點,我們和您見面。 臉書「滅國式」封鎖 澳洲憤而反擊; 連日醜聞 民主黨政治明星或殞落; 兩專家同日稱 病毒或源自中國實驗室; 新唐人大紀元聯合爆料平台: +1 (201) 614-3989;talkdjy@gmail.com 🙏訂閱 + 按小鈴鐺 🔔 訂閱 #新唐人 讓全世界看到真實新聞:http://985.so/hGAQ 支持新唐人: https://donation.ntdtv.com 支持大紀元: https://donate.epochtimes.com/ 關注我們: 新唐人Twitter:https://twitter.com/NTDChinese 新唐人Facebook:https://www.facebook.com/NTDChinese/ 新唐人YouTube頻道: 新唐人電視台:https://www.youtube.com/user/NTDCHINESE/
Show All
Comment 0