Chúng tôi sử dụng cookie để hiểu cách bạn sử dụng trang web của chúng tôi và để cải thiện trải nghiệm của bạn. Điều này bao gồm cá nhân hóa nội dung và quảng cáo. Bằng cách tiếp tục sử dụng trang web của chúng tôi, bạn chấp nhận việc chúng tôi sử dụng Cookies, Privacy Policy Term of use.
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 0:00
Loaded: 0%
Stream Type LIVE
Remaining Time 0:00
 
1x
10 views • August 14, 2022

白鯨誤入塞納河拒進食 巴黎啟動救援 - 海洋動物救援 - 國際新聞

本應該生活在北方寒冷水域的白鯨,最近卻離奇地出現在法國塞納河,游到距離巴黎約70公里的水閘,引發當地政府及民眾關注。 8月5日,海洋保護組織「海洋守護者」(Sea Shepherd)與消防隊成員,在塞納河上找到這隻白鯨的蹤跡,牠的營養狀況不良,而且當救援人員嘗試用活魚餵食,白鯨也許因為太累或生病,一直拒絕進食。 救援人員表示,正在與時間賽跑,希望能找到解決辦法;另外,當局也考慮將白鯨帶離開水域,施打維生素並檢查生病的原因,一旦白鯨恢復體力,將會把它放回大海。這是自1948年以來,法國河流第2次有白鯨現蹤。 新唐人亞太電視 張明筑 整理報導 🔔請訂閱我們 https://youtube.com/NTDAmazingWorld 🆗再開啟小鈴鐺 ✅定時來點正成長喔 官方網站👉https://www.ntdtv.com.tw/program/大千世界
Show All
Comment 0