Chúng tôi sử dụng cookie để hiểu cách bạn sử dụng trang web của chúng tôi và để cải thiện trải nghiệm của bạn. Điều này bao gồm cá nhân hóa nội dung và quảng cáo. Bằng cách tiếp tục sử dụng trang web của chúng tôi, bạn chấp nhận việc chúng tôi sử dụng Cookies, Privacy Policy Term of use.
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 0:00
Loaded: 0%
Stream Type LIVE
Remaining Time 0:00
 
1x
1 views • December 18, 2022

白紙革命影響太大?中共緊急修改二十大報告;共和黨議員提案:終結香港駐美經貿辦地位 主播: 艾凌 「希望之聲粵語頻道-新聞熱點」

希望之聲粵語頻道
#白紙革命 #中共 #二十大報告 白紙革命影響太大?中共緊急修改二十大報告 共和黨議員提案:終結香港駐美經貿辦地位 ...... 🌻🎈透過Patreon(https://www.patreon.com/SoundofHopeNews)支持我們,您的支持將是我們創作出好作品的動力。您也可以隨時取消訂閱。 🚗捐車網址 ► https://donatecarsoh.org ☎️捐車熱線:855-578-0088 🤝廣告合作洽談 ► SOHTV2022@gmail.com 💟捐助我們 ► https://donorbox.org/soh-tv-2 📬訂閱電子報 ► https://landofhope.tv/%E7%9F%B3%E9%A0%AD-email
Show All
Comment 0