Chúng tôi sử dụng cookie để hiểu cách bạn sử dụng trang web của chúng tôi và để cải thiện trải nghiệm của bạn. Điều này bao gồm cá nhân hóa nội dung và quảng cáo. Bằng cách tiếp tục sử dụng trang web của chúng tôi, bạn chấp nhận việc chúng tôi sử dụng Cookies, Privacy Policy Term of use.
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 0:00
Loaded: 0%
Stream Type LIVE
Remaining Time 0:00
 
1x
0 views • November 29, 2022

白紙各地不息 香港人再次加入; 加拿大印太戰略 關注中共 主播:鍾嘉慧 2022-11-28 21:17

希望之聲粵語頻道
中國 #白紙 #香港 人加入;#中共 公務員考試急叫停 內容提要: 白紙各地不息 香港人加入 大陸白紙 世界各地留學生齊呼應 國家公務員考試急叫停 大疆無人機飛越美國禁區 引警覺 加拿大推印太戰略 關注中共
Show All
Comment 0