Chúng tôi sử dụng cookie để hiểu cách bạn sử dụng trang web của chúng tôi và để cải thiện trải nghiệm của bạn. Điều này bao gồm cá nhân hóa nội dung và quảng cáo. Bằng cách tiếp tục sử dụng trang web của chúng tôi, bạn chấp nhận việc chúng tôi sử dụng Cookies, Privacy Policy Term of use.
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 0:00
Loaded: 0%
Stream Type LIVE
Remaining Time 0:00
 
1x
0 views • April 26, 2022

疫情下 一種行爲 導致糖尿病暴增 | 健康1+1 · 直播

健康1+1
健康1+1
大型研究發現,疫情下人們的一種行爲大大增加了糖尿病和其它慢性病的風險,糖尿病患者要如何管理好自己的健康? 💎今日專家 Jonathan Liu 加拿大公立學院中醫教授 +中醫、針灸教學和臨床20餘年 -- ⭕️ 歡迎訂閱 + 按小鈴鐺 🔔 https://www.youtube.com/channel/UC8I3-FAdFC-S9NyT204lTIw?sub_confirmation=1 ⭕️ 支持我們👉 https://donorbox.org/health1plus1 ⭕️ 會員網站👉 https://health1plus1.com (提供數據來源、會員特別節目、文字直播版等) -- 收聽Podcast👉https://podcasts.apple.com/us/podcast/健康1-1/id1531011217 -- ‣‣ 臉書 ► https://www.facebook.com/health1plus1/ ‣‣ IG ► https://www.instagram.com/health1plus1/ ‣‣ Pinterest ► https://www.pinterest.com/health1plus1/ ‣‣ 推特 ► https://twitter.com/1_health1 ‣‣ SafeChat ► https://safechat.com/channel/2788856500089034720 ‣‣ 新唐人官網 ► ntdtv.com/health ‣‣ 大紀元官網 ► dajiyuan.com/health 聯繫我們:health@ntdtv.com -- time code: 00:00 疫情下,如何管理糖尿病 02:12 糖尿病對身體的不良影響 04:45 久坐的影響 09:45 辦公室工作的人,如何擺脫久坐 13:10 堅持做這些微小改變 血糖指標降一半 15:50 小技巧防久坐 在家工作更輕鬆 -- 觀看更多: 直播精選 - https://bit.ly/3fI1GeG Jonathan Liu|直播精選 - https://bit.ly/3EDidei 慢性病 · 糖尿病 · 血糖 · 血压 · 血脂 - https://bit.ly/3EuG9Rb 健康生活 · 健康飲食 - https://bit.ly/3GyfdBY -- 疫情下 一種行爲 導致糖尿病暴增 | 健康1+1 · 直播 #疫情 #糖尿病 #血糖指標 -- © All Rights Reserved.
Show All
Comment 0