ما از کوکی ها برای درک نحوه استفاده از سایت ما و بهبود تجربه شما استفاده می کنیم. این شامل شخصی سازی محتوا و تبلیغات است. با ادامه استفاده از سایت ما ، شرایط استفاده از سایت ما را می پذیرید Cookies, Privacy Policy Term of use.
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 0:00
Loaded: 0%
Stream Type LIVE
Remaining Time 0:00
 
1x
48 views • April 25, 2022

《用完即棄》被烏克蘭俘虜的俄羅斯士兵表示,俄軍在戰場上很多時拋棄受傷的俄兵;被俘虜之後,士兵們的母親走去軍方部門請願希望可以透過俘虜交換,把兒子帶回俄國,但被有關部門冷對待

啤梨頻道 BarryMa TV
Comment 0