Chúng tôi sử dụng cookie để hiểu cách bạn sử dụng trang web của chúng tôi và để cải thiện trải nghiệm của bạn. Điều này bao gồm cá nhân hóa nội dung và quảng cáo. Bằng cách tiếp tục sử dụng trang web của chúng tôi, bạn chấp nhận việc chúng tôi sử dụng Cookies, Privacy Policy Term of use.
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 0:00
Loaded: 0%
Stream Type LIVE
Remaining Time 0:00
 
1x
17 views • March 17, 2021

【#環球直擊】喬州亞特蘭大三家按摩院槍擊案 8人死含4韓裔;金與正叫板白宮 美韓2+2會談登場;緬甸17歲華裔被軍方射殺 父母控訴中共政府;若啟戰端 美軍:中共領導人將有大麻煩 | #新唐人電視台

新唐人電視台
#亞特蘭大槍擊案 #金與正 #緬甸華裔被軍方射殺 3月17日完整版(2)喬州亞特蘭大三家按摩院槍擊案 8人死含4韓裔;金與正叫板白宮 美韓2+2會談登場;緬甸17歲華裔被軍方射殺 父母控訴中共政府;若啟戰端 美軍:中共領導人將有大麻煩。 ✅ 新唐人大紀元聯合爆料平台:☎️:+1 (201) 614-3989✉️:talkdjy@gmail.com - 🙏訂閱 + 按小鈴鐺 🔔 訂閱 #新唐人 讓全世界看到真實新聞:http://985.so/hGAQ - 支持新唐人:https://donation.ntdtv.com 支持大紀元:https://donate.epochtimes.com - 關注新唐人網站:https://www.ntdtv.com - Telegram:https://t.me/djynews 新唐人推特:https://twitter.com/ntdchinese 新唐人臉書:https://www.facebook.com/NTDChinese/ 中國新聞推特:https://twitter.com/china_epoch - 網絡收看方式: 新唐人網站:https://www.ntdtv.com 新唐人YouTube直播:https://www.youtube.com/user/NTDCHINESE
Show All
Comment 0