Chúng tôi sử dụng cookie để hiểu cách bạn sử dụng trang web của chúng tôi và để cải thiện trải nghiệm của bạn. Điều này bao gồm cá nhân hóa nội dung và quảng cáo. Bằng cách tiếp tục sử dụng trang web của chúng tôi, bạn chấp nhận việc chúng tôi sử dụng Cookies, Privacy Policy Term of use.
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 0:00
Loaded: 0%
Stream Type LIVE
Remaining Time 0:00
 
1x
54 views • April 19, 2021

【焦點速遞】現加入哈德遜研究所的余茂春4月15日向國會作證時,闡述了中共對內控制、對外剝削的本質,還警告,若不抗共,自由世界將被中共改變,並闡述了一系列抗共措施。

曾在特朗普政府擔任國務院中國政策規劃官的余茂春(Miles Yu),4月15日向國會作證時,詳細闡述了中共對內控制、對外剝削的本質,並警告說,若不抗共,自由世界將被中共改變。他隨後詳細闡述了一系列抗共措施,並強調美國可以而且必須要贏。
Comment 0