Chúng tôi sử dụng cookie để hiểu cách bạn sử dụng trang web của chúng tôi và để cải thiện trải nghiệm của bạn. Điều này bao gồm cá nhân hóa nội dung và quảng cáo. Bằng cách tiếp tục sử dụng trang web của chúng tôi, bạn chấp nhận việc chúng tôi sử dụng Cookies, Privacy Policy Term of use.
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 0:00
Loaded: 0%
Stream Type LIVE
Remaining Time 0:00
 
1x
18 views • December 24, 2022

烏克蘭總司令扎盧日內:俄羅斯2023年2月攻打基輔。英國媒體專訪扎盧日內、澤連斯基和西爾斯基。烏克蘭和俄羅斯軍隊有什麼區別?| #探索時分

探索時分
探索時分
#探索時分 #俄烏局勢 #周子定 俄烏戰爭進行到現在,很多朋友心裡肯定會有疑問,最近怎麼樣了? 烏克蘭為什麼不進攻了?俄羅斯什麼時候會反攻? 帶著這些疑問,英國經濟學家雜誌近日採訪了烏克蘭的總統澤連斯基、三軍總司令扎盧日內,和陸軍總司令西爾斯基⋯⋯ 🍀歡迎訂閱「乾淨世界」:https://bit.ly/3U7e2zm 💠贊助支持:https://donorbox.org/tansuoshifen 💠Twitter:https://twitter.com/tansuoshifen1 💠Telegram頻道:https://t.me/jiemishifenchannel 📧E-mail:jiemishifen@gmail.com ⭕️ 歡迎訂閱:https://www.youtube.com/channel/UCivjPE-4XnyqBBuxhXshSAw?sub_confirmation=1 沉默書卷的背後是隱藏的永恆及深邃的智慧。探索時分頻道以輕鬆的方式,經典的話題,分享生活智慧,古卷精髓,走近賢士高僧,明君名相,英雄奇人!永恆及深邃的智慧。解密時分頻道以輕鬆的方式,經典的話題,分享生活智慧,古卷精髓,走近賢士高僧,明君名相,英雄奇人! 【預言解密】【兵器大觀】【 #軍事解密 】【古今傳奇】【 #軍情速遞 】【史海沉溝】
Show All
Comment 0