Chúng tôi sử dụng cookie để hiểu cách bạn sử dụng trang web của chúng tôi và để cải thiện trải nghiệm của bạn. Điều này bao gồm cá nhân hóa nội dung và quảng cáo. Bằng cách tiếp tục sử dụng trang web của chúng tôi, bạn chấp nhận việc chúng tôi sử dụng Cookies, Privacy Policy Term of use.
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 0:00
Loaded: 0%
Stream Type LIVE
Remaining Time 0:00
 
1x
30 views • March 5, 2022

温芝樺攜手冠穎獅子會做公益 你捐血我送純釀醬油及蛋

温芝樺攜手冠穎獅子會做公益 你捐血我送純釀醬油及蛋https://www.changhuanews.com/2022/03/news-0504.html 【記者林明佑/彰化市報導】全台不止雞蛋荒,更是全台血荒,受到疫情及天氣濕冷影響民眾出門意願,加上之前氣温驟降導致心血管疾病患者暴增,造成全國血庫庫存量嚴重不足,為了民眾捐血,繼上個月捐血吃美食,彰化縣議員温芝樺再攜手冠穎獅子會「捐血送百年純釀醬油及雞蛋」,希望藉由這波活動拉高血庫存量。温芝樺表示,獅子會每年持續辦理捐血接力活動,發揮博愛助人精神,響應「捐血一袋、救人一命」的公益理念,鼓勵民眾踴躍參與捐血,助人又利己,為社會公益盡一份心力。
Comment 0