Chúng tôi sử dụng cookie để hiểu cách bạn sử dụng trang web của chúng tôi và để cải thiện trải nghiệm của bạn. Điều này bao gồm cá nhân hóa nội dung và quảng cáo. Bằng cách tiếp tục sử dụng trang web của chúng tôi, bạn chấp nhận việc chúng tôi sử dụng Cookies, Privacy Policy Term of use.
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 0:00
Loaded: 0%
Stream Type LIVE
Remaining Time 0:00
 
1x
138 views • August 3, 2022

洛縣通過新動議:非公民可任公務員|今日加州

洛縣通過新動議:非公民可任公務員 為了展現勞動力的多元化和包容性,洛杉磯縣縣政委員會近日投票通過一項動議,允許政府部門招聘非美國公民的員工。 根據洛杉磯縣縣政委員會(Los Angeles County Board of Supervisors)近日通過的一項動議,政府部門可以招聘非美國公民作為員工,除了洛縣警局和治安部門等個別單位裡,法律規定必須由公民任職的崗位。 提出動議的蘇利斯(Hilda L. Solis)表示,洛杉磯縣作為移民社區,要建立一個多元化、包容性強的職場,不讓國籍成為就業障礙。 日前,英文《大紀元》曾詢問洛縣縣政委員會,不具合法移民身分者是否能夠在縣府任職,但委員會並未給予答覆。 事實上,早在去年8月,縣政委員會已經批准聘用非公民擔任少數部門的負責人。 #洛杉磯縣縣政委員會 #動議 #政府部門 #非美國公民 #員工 #洛縣警局 #治安部門 #洛杉磯縣 #國籍 #多元化 #包容性 #今日加州 捐款我們:https://bit.ly/2NyHzVK Telegram電報 http://t.me/CaliforniaNewz Twitter推特 https://twitter.com/CA_Today Facebook臉書 http://www.facebook.com/NTDTVLA/
Show All
Comment 0