Chúng tôi sử dụng cookie để hiểu cách bạn sử dụng trang web của chúng tôi và để cải thiện trải nghiệm của bạn. Điều này bao gồm cá nhân hóa nội dung và quảng cáo. Bằng cách tiếp tục sử dụng trang web của chúng tôi, bạn chấp nhận việc chúng tôi sử dụng Cookies, Privacy Policy Term of use.
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 0:00
Loaded: 0%
Stream Type LIVE
Remaining Time 0:00
 
1x
75 views • March 29, 2022

汉声贷款公司,买房贷款热门话题解答1

去年因疫情导致的美国房屋贷款的超低利率已不复存在。目前房价在上涨,贷款利率也在增加。很多人犹豫不决:现在该不该买房子?房价会不会再掉下去?贷款利率现在是不是太高?
Comment 0