Chúng tôi sử dụng cookie để hiểu cách bạn sử dụng trang web của chúng tôi và để cải thiện trải nghiệm của bạn. Điều này bao gồm cá nhân hóa nội dung và quảng cáo. Bằng cách tiếp tục sử dụng trang web của chúng tôi, bạn chấp nhận việc chúng tôi sử dụng Cookies, Privacy Policy Term of use.
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 0:00
Loaded: 0%
Stream Type LIVE
Remaining Time 0:00
 
1x
24 views • March 29, 2022

民運領袖敬佩神韻復興神傳文化

3月26日,民主中國陣線副主席盛雪觀賞了神韻環球藝術團在加拿大密西沙加的演出,她感佩神韻復興中華神傳文化的努力,表示神韻在舞台上呈現真相和傳統價值觀對觀眾是一種重要提醒。 ================================= 📣爆料(告訴我們你的發現): 📨 郵箱:west@ntdtv.ca 緊密追踪: 🌐 新唐人電視台: t.ly/U68D 🌐 香港大紀元新唐人聯合新聞頻道: t.ly/xpRo 🌐 新唐人亞太電視台: t.ly/6mmB
Show All
Comment 0