Chúng tôi sử dụng cookie để hiểu cách bạn sử dụng trang web của chúng tôi và để cải thiện trải nghiệm của bạn. Điều này bao gồm cá nhân hóa nội dung và quảng cáo. Bằng cách tiếp tục sử dụng trang web của chúng tôi, bạn chấp nhận việc chúng tôi sử dụng Cookies, Privacy Policy Term of use.
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 0:00
Loaded: 0%
Stream Type LIVE
Remaining Time 0:00
 
1x
36 views • April 18, 2022

歐美共識
 不坐視國際霸凌

【新視角聽新聞】中華民國外交部長吳釗燮說,台灣將保持堅韌強大,並繼續與歐洲的民主夥伴合作,加強聯繫並對抗威權主義,我們志同道合,不言自明。 發佈日期:2022年04月19日 責任編輯:Rm
Show All
Comment 0