ما از کوکی ها برای درک نحوه استفاده از سایت ما و بهبود تجربه شما استفاده می کنیم. این شامل شخصی سازی محتوا و تبلیغات است. با ادامه استفاده از سایت ما ، شرایط استفاده از سایت ما را می پذیرید Cookies, Privacy Policy Term of use.
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 0:00
Loaded: 0%
Stream Type LIVE
Remaining Time 0:00
 
1x
31 views • February 5, 2021

欺人太甚!民主党想公开审判川普总统?民主党宠儿AOC碰瓷不成被抓包引全民声讨成笑料;要挨饿了!拜登鼓励美国农民用土地去“捕捉碳”,美式“大炼钢铁”?拜登国防部长对右派展开大清洗 ! 哈佛学者陶瑞,纳姐

本台最近推出了专题系列节目:美国历史惊心转折点,保守派如何才能夺回阵地 ,守住美国!  该节目从极左派力量通过深层政府推翻独胆英雄川普总统到草根民众觉醒推翻极左力量,从川普总统老骥伏枥到中青代的保守力量群雄并起。 这个系列着重每次介绍一两段新闻,一两个政治人物和民间组织,与我们的观众一起分享美国保守主义力量的复兴。 欢迎观看,订阅,转发!
Show All
Comment 0