Chúng tôi sử dụng cookie để hiểu cách bạn sử dụng trang web của chúng tôi và để cải thiện trải nghiệm của bạn. Điều này bao gồm cá nhân hóa nội dung và quảng cáo. Bằng cách tiếp tục sử dụng trang web của chúng tôi, bạn chấp nhận việc chúng tôi sử dụng Cookies, Privacy Policy Term of use.
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 0:00
Loaded: 0%
Stream Type LIVE
Remaining Time 0:00
 
1x
38 views • October 24, 2022

💥架走胡錦濤的“孔紹遜”是中辦紀委書記!胡錦濤還有新畫面;陳全國落榜,習軍隊佈局牽連台海;王毅秦剛或將高升,新七常委職務會如何定位?(更正:06:33 是西語ABC 不是美國)|新聞拍案驚奇 大宇

【習提拔一大堆“小弟” 強調“政治”過關 不管是誰】0:55 【一幅漫畫生動描繪“胡錦濤事件”本質 “健康理由”很難站住腳】03:02 【拉胡錦濤的孔紹遜是中辦紀委書記!更多當時畫面曝光】05:43 【胡錦濤父子遭封殺 胡海峰讚美習 可連中委候補都沒進】09:06 【團派徹底出局 胡春華跌出政治局 習“逆向選拔”】10:26 【陳全國意外落榜 軍隊系統四人上位 都牽連台海】13:08 【王毅秦剛可能要高升 新七常委職務會如何定位?】15:20 🎈 乾淨世界:https://is.gd/r4eyUU ☘️ 加入大宇會員:https://is.gd/Wzt4ef 捐助我們 (不通過YT捐款): https://donorbox.org/xwpajq 爆料訊息: xwpajq@gmail.com 合作邀約:xwpajq513@gmail.com 爆料中,請盡量多提供一些說明文字,便於工作人員查看。我們每天都收到大量的各類郵件,容易濾過,或者沒有採用您的資料,還請大家不要介意。 再次提醒一下,大家給我們發信,請不要發網上重複的消息,請發您自己掌握的有關實情,而且儘量寫好事件發生的時間地點,最好再附上幾句簡介,讓我們知道發生了什麼。只有一張照片,或者是視頻,我們沒辦法確認,不好報導。請您一定保證自身安全的前提下,再發送有關信息,安全第一!
Show All
Comment 0