Chúng tôi sử dụng cookie để hiểu cách bạn sử dụng trang web của chúng tôi và để cải thiện trải nghiệm của bạn. Điều này bao gồm cá nhân hóa nội dung và quảng cáo. Bằng cách tiếp tục sử dụng trang web của chúng tôi, bạn chấp nhận việc chúng tôi sử dụng Cookies, Privacy Policy Term of use.
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 0:00
Loaded: 0%
Stream Type LIVE
Remaining Time 0:00
 
1x
41 views • October 12, 2021

李克強談危機被壓稿;武統台灣,共軍登陸演練難以置信;升溫,國軍司令訪華府;「看穿牆壁」特戰寶器問世;中國房產危機又一地產商陷債務困境;禁私有資本涉新聞 馬雲傳媒帝國受矚 CT |阿波羅網

00:00 摘要 01:11 李克強談電荒引發危機 黨媒壓稿兩天才報導 03:03 中共擬禁非公有資本涉足新聞 馬雲傳媒帝國受矚 開始退出第一步? 04:39 中國房產危機蔓延 又一地產商陷債務困境 06:01 中共軍隊搶灘登陸演練 小型登陸艇第一波登陸台灣? 08:38 美台軍事關係持續熱絡 台陸軍司令訪華府 10:40 不去北京!哈佛明年改合作台大更名:哈佛台北書院 外交部一句話戳中共痛點 11:53 特戰寶器 以色列公司開發出「看穿牆壁」設備 訂閱副频道:https://www.youtube.com/channel/UCUvyZm6pukKtQ6ozfMZhM-Q 訂閱主频道連結: https://www.youtube.com/user/aboluowang 贊助阿波羅網(台湾之外):https://donorbox.org/aboluowang 贊助阿波羅網(台湾):https://p.ecpay.com.tw/11B19D7 加入會員連結 : https://www.youtube.com/user/aboluowang/join 阿波羅網爆料信箱:aboluobl@gmail.com 您可以在右下角按訂閱並打開小鈴鐺🔔,就能收到最新最快的節目訊息! #李克强 #马云 #房地产 #中國 #軍事 #經濟 #大陸 #中國新聞 #阿波羅 #StayHome #follownews #大家一起 #宅在家 #追新闻#阿波罗 本文網址: http..... 歡迎大家加入阿波羅網電報頻道:https://t.me/aboluowang Twitter推特:https://twitter.com/aboluowang Facebook臉書:https://www.facebook.com/aboluowang/
Show All
Comment 0