Chúng tôi sử dụng cookie để hiểu cách bạn sử dụng trang web của chúng tôi và để cải thiện trải nghiệm của bạn. Điều này bao gồm cá nhân hóa nội dung và quảng cáo. Bằng cách tiếp tục sử dụng trang web của chúng tôi, bạn chấp nhận việc chúng tôi sử dụng Cookies, Privacy Policy Term of use.
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 0:00
Loaded: 0%
Stream Type LIVE
Remaining Time 0:00
 
1x
42 views • February 6, 2022

有人染上新冠肺炎 有些人卻不會?

健康生活
健康生活
2022年2月5日 在許多案例裡,即使是同住的夫妻和家人,以及有密切接觸的同事,有些人染上新冠肺炎,有些人卻不會;影響因素很多,包括先前是否曾經感染過類似病毒,以及遺傳基因。 根據CNBC新聞網站報導,倫敦帝國學院免疫學教授Danny Altmann說:研究顯示,家庭裡出現一個陽性病例後,被感染的機率「不如想像的那麼高」。 有些人似乎永遠不會感染新冠肺炎,許多研究正努力想找出原因。倫敦帝國學院的一項新研究發現,那些曾經染上新冠以外冠狀病毒普通感冒、因而擁有較多T細胞(一種免疫細胞群)的人,感染新冠肺炎的可能性較小。 這項研究的代表作者Rhia Kundu說:「人在感染普通感冒之類的其他人類冠狀病毒時,體內會產生許多T細胞,可預防感染新冠肺炎。」但她強調,不能光依靠這一點作為保護,相反的,保護自己免受新冠肺炎侵害的最佳作法是全面接種疫苗,包括追加接種加強劑。 英國華威大學分子腫瘤學教授Lawrence Young說:早期數據表明,這些人自然而然地從曾經感染普通感冒冠狀病毒中獲得免疫力,但「為什麼有些人能保持交叉反應免疫力,仍然未知」。除了這種免疫力外,接種疫苗也影響一個人是否比別人不容易染疫。 新冠疫苗已被證明可減少重症、住院和死亡,對已知的變種病毒依然有效,雖然在預防感染方面並非100%有效,會隨時間推移而減少保護力,效果也被Omicron破壞。 英國卡迪夫大學醫學院傳染病學學者Andrew Freedman表示:有些人會染疫而其他人不會,「是一種公認現象,可能與疫苗接種、先前感染,或兩者兼有的免疫力有關」。接種疫苗確實降低感染Omicron的機率,反應因人而異。 疫情期間產生的另一個問題是為什麼同樣染疫,感染後的反應卻不同,例如有些人可能變重症,有些人卻沒有症狀。答案可能在基因。 Altmann說:他和同事對免疫遺傳學做的研究即將發表,聚焦人類白細胞抗原(HLA)的不同基因如何影響一個人對新冠肺炎的反應,例如是否比較容易出現症狀,或者無症狀感染。例如,具有HLA-DRB1*1302基因的人染疫較容易出現症狀。 更多其他話題內容:www.healthtodaynyc.com
Show All
Comment 0