Chúng tôi sử dụng cookie để hiểu cách bạn sử dụng trang web của chúng tôi và để cải thiện trải nghiệm của bạn. Điều này bao gồm cá nhân hóa nội dung và quảng cáo. Bằng cách tiếp tục sử dụng trang web của chúng tôi, bạn chấp nhận việc chúng tôi sử dụng Cookies, Privacy Policy Term of use.
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 0:00
Loaded: 0%
Stream Type LIVE
Remaining Time 0:00
 
1x
129 views • June 10, 2022

曾庆红白手套将受审,与蚂蚁上市的谣言;中共5月外贸大幅增长?!中欧关系要崩;马斯克收购推特出现重大进展(政论天下第719集 20220609)天亮时分

天亮時分
天亮時分
‣‣捐款(可免税)给章天亮的非營利公司 https://www.facebook.com/donate/3231735320374375/ ‣‣希望之城會員頻道,郵箱註冊即可免費收看百餘集節目:https://is.gd/2wr2h3 ‣‣購買《笑談風雲》和《中華文明史》電子書 https://tianliangalliance.org/product ‣‣合作邀約 & 爆料反饋 ► videocenter@bayvoice.net
Show All
Comment 0