Chúng tôi sử dụng cookie để hiểu cách bạn sử dụng trang web của chúng tôi và để cải thiện trải nghiệm của bạn. Điều này bao gồm cá nhân hóa nội dung và quảng cáo. Bằng cách tiếp tục sử dụng trang web của chúng tôi, bạn chấp nhận việc chúng tôi sử dụng Cookies, Privacy Policy Term of use.
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 0:00
Loaded: 0%
Stream Type LIVE
Remaining Time 0:00
 
1x
30 views • July 15, 2022

普京新法令想擴大戰爭?40國籲俄國停戰;中共爆霍亂 指責美大使投毒 網民熱議 主播:婉兒【希望之聲粵語頻道-粵覽新聞】

希望之聲粵語頻道
包括 #美國 在內40國對 #俄羅斯 發警告結束 #烏克蘭 戰爭 美媒:俄烏漸分上下 40國發聯合聲明 籲俄結束戰爭 中國爆1例霍亂 嫁禍美大使投毒 網民熱議 拜登被證誣賴邊防巡邏隊 共和黨要求道歉 拜登猶太人紀念館再失言 經濟破底 支持率再降低 比爾蓋茲宣布將捐出全部財產 退出富豪榜 捐助我們 💟 https://donorbox.org/soh-tv-2 訂閱電子報 📬 https://landofhope.tv/%E7%9F%B3%E9%A0%AD-email
Show All
Comment 0